เว็บไซต์ท่องเที่ยวกิฟุอย่างเป็นทางการ

 • HOME
 • > โปรแกรมเดินทางแนะนำ

Sample Itineraries

Start Building Your Trip to Gifu!
มาเริ่มวางแผนท่องเที่ยวในกิฟุ
ประเทศญี่ปุ่นและกิฟุที่มีสถานที่ที่น่าชมมากมาย
เพื่อให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง
เราได้มีการทำตัวอย่างแผนการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อให้ทุกท่านได้
พร้อมภาพอันงดงามและข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประกอบการท่องเที่ยวได้จริง
 • สนามบินนานาชาติจูบุ
 • ภูเขาคินคะ
 • คะวะระมะจิ
 • นะกะระคะวะออนเซ็น (ตกปลานกกาน้ำที่แม่น้ำนะกะระ) (ค้างคืน)
 • มิโนะ (เมืองที่อยู่ก่อนทางขึ้นไปอุดะสึ)
 • กูโจฮะจิมัง (สัมผัสประสบการณ์ทดลองทำอาหารจำลอง)
 • ฮิดะ ทะคะยะมะ (เนื้อวัวฮิดะ) (ค้างคืน)
 • ฮิดะ ทะคะยะมะ (เมืองโบราณ)
 • ชิระคะวะโง มรดกโลก
 • เกะโระ ออนเซ็น [ค้างคืน]
 • น้ำตกโคะซะกะ
 • พักที่มะโกะเมะ
 • โทะคะพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท
 • นาโกย่า (ค้างคืน)
 • ชอปปิ้งที่นาโกย่า
 • สนามบินนานาชาติจูบุ
 • สนามบินนาริตะ
 • โตเกียว
 • โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ (ค้างคืน)
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
 • คะวะกุจิโง (ค้างคืน)
 • ปราสาทมัตสึโมโตะ สมบัติแห่งชาติ
 • กระเช้าลอยฟ้าชินโฮะทะคะ
 • หมู่บ้านออนเซ็นโอะคุฮิดะ (ค้างคืน)
 • ชิระคะวะโง มรดกโลก
 • ฮิดะ ทะคะยะมะ (เมืองโบราณ, เนื้อวัวฮิดะ) (ค้างคืน)
 • เซกิ (พิพิธภัณฑ์ประเพณีการตีดาบเซกิ)
 • กูโจ ฮะจิมัง (สัมผัสประสบการณ์ทดลองทำอาหาร)
 • นะกะระคะวะออนเซ็น (ตกปลานกกาน้ำที่แม่น้ำนะกะระ) (ค้างคืน)
 • ช็อปปิ้งที่นาโกย่า
 • สนามบินนานาชาติจูบุ
 • สนามบินคันไซ
 • ยูนิเวอเซล สตูดิโอ (ค้างคืน)
 • เกียวโต
 • กูโจ ฮะจิมัง (สัมผัสประสบการณ์ทดลองทำอาหาร)
 • น้ำตกโคะซะกะ
 • เกะโระ ออนเซ็น [ค้างคืน]
 • พักที่มะโกะเมะ
 • คะวะกุจิโง (ภูเขาไฟฟูจิ)(ค้างคืน)
 • ช็อปปิ้งที่โตเกียว (ค้างคืน)
 • สนามบินนาริตะ