เว็บไซต์ท่องเที่ยวกิฟุอย่างเป็นทางการ

Seasonal Attractions

GIFU's Hot Spots

มรดกโลก ชิระคะวะโง

มีหมู่บ้านที่เรียกว่าชิระคะวะโงตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสร้างด้วยสถาปัตยกรรม "รูปแบบกัสโช" (กัสโชหมายถึง การพนมมือ) ปัจจุบันยังมีวิถีชีวิตของประชากรท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ท่ามกลางภูมิทัศน ...

ทะคะยะมะเมืองประวัติศาสตร์

ย่านประวัติศาสตร์ที่สำคัญ 3 แหล่งของทะคะยะมะได้มีการพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการค้าขายซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเมืองแห่งปราสาท ซึ่งถูกเรียกว่า "ย่านเมืองเก่า"โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณรอบๆเมืองคะมิซัง, เมืองคะ ...

หุบเขาเอะนะ

ทะเลสาบริมเขื่อนที่เป็นสถานที่งดงามที่มนุษย์สร้างขึ้นและหุบเขาเอะนะ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะงดงามไปด้วยดอกซากุระ, และชมใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง วิวทิวทัศน์สองฝั่งที่เต็มไปด้วยหน้าผาสูงชันและหินที ...

  • Gifu Prefectual Goverment
  • THE CHRONICLES OF GIFU
  • 昇龍道
  • JNTO Tax-Free
  • sengakukan
  • Explore Japan Hokuriku Arch