เว็บไซต์ท่องเที่ยวกิฟุอย่างเป็นทางการ

Seasonal Attractions

GIFU's Hot Spots

กระเช้าลอยฟ้าชินโฮะทะคะ

กระเช้าลอยฟ้ากอนโดร่า 2 ชั้น จะนำคุณเดินทางขึ้นไปสู่ความสูงเหนือเมฆซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,156 เมตร จากจุดชมวิวบนยอดเขาท่านจะตื่นตาตื่นใจกับวิวพาโนรามาตระกานตาของเทือกเขาแอลป์ทางตอนเหนือ ในช่วงฤดู ...

ทะคะยะมะเมืองประวัติศาสตร์

ย่านประวัติศาสตร์ที่สำคัญ 3 แหล่งของทะคะยะมะได้มีการพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการค้าขายซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเมืองแห่งปราสาท ซึ่งถูกเรียกว่า "ย่านเมืองเก่า"โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณรอบๆเมืองคะมิซัง, เมืองคะ ...

มรดกโลก ชิระคะวะโง

มีหมู่บ้านที่เรียกว่าชิระคะวะโงตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสร้างด้วยสถาปัตยกรรม "รูปแบบกัสโช" (กัสโชหมายถึง การพนมมือ) ปัจจุบันยังมีวิถีชีวิตของประชากรท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ท่ามกลางภูมิทัศน ...

  • Gifu Prefectual Goverment
  • THE CHRONICLES OF GIFU
  • 昇龍道
  • Go Gifu Tourism Blog
  • JNTO Tax-Free
  • Explore Japan Hokuriku Arch
  • Chubusangaku National Park Southern Region
  • Michelin Guide Banner
  • HIETSUNO OFFICIAL TRAVEL GUIDE
  • Ji-Kabuki All-star Performance